Sách giáo khoa Ngữ Văn 8 (tập 2)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Ngữ Văn 8 (tập 2) (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Ngữ Văn 8 (tập 2).

Mục lục Sách giáo khoa Ngữ Văn 8 (tập 2):
Nhớ rừng.
Ông đồ.
Câu nghi vấn.
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.
Quê hương.
Khi con tu hú.
Câu nghi vấn tiếp theo.
Thuyết minh về một phương pháp (cách làm).
Tức cảnh Pác Bó.
Câu cầu khiến.
Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.
Ôn tập về văn bản thuyết minh.
Ngắm trăng (Vọng nguyệt).
Đi đường (Tẩu lộ).
Câu cảm thán.
Câu trần thuật.
Viết bài tập làm văn số 5.
Văn thuyết minh (làm tại lớp).
Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu).
Câu phủ định.
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn).
Hịch tướng sĩ.
Hành động nói.
Trả bài tập làm văn số 5.
Nước Đại Việt ta (trích Bình Ngô đại cáo).
Hành động nói (tiếp theo).
Ôn tập về luận điểm.
Bàn luận về phép học (Luận học pháp).
Viết đoạn văn trình bày luận điểm.
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm.
Viết bài tập làm văn số 6 – Văn nghị luận (làm tại lớp).
Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp).
Hội thoại.
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.
Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục).
Hội thoại (tiếp theo).
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.
Kiểm tra Văn.
Lựa chọn trật tự từ trong câu.
Trả bài tập làm văn số 6.
Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.
Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang).
Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập).
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.
Chương trình địa phương (phần Văn).
Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc).
Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận (làm tại lớp).
Tổng kết phần Văn.
Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt.
Văn bản tường trình.
Luyện tập làm văn bản tường trình.
Trả bài kiểm tra Văn.
Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo).
Trả bài tập làm văn số 7.
Văn bản thông báo.
Tổng kết phần Văn (tiếp theo).
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt).
Kiểm tra tổng hợp cuối năm.
Tổng kết phần Văn (tiếp theo).
Luyện tập làm văn bản thông báo.
Ôn tập phần Tập làm văn.
Phụ lục: Bảng tra yếu tố Hán Việt.

[ads]