Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7 (Chân Trời Sáng Tạo)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7 (Chân Trời Sáng Tạo) (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Khoa học tự nhiên 7 (Chân Trời Sáng Tạo).

Hướng dẫn sử dụng sách.
Lời nói đầu.
Mở đầu.
Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên.
CHỦ ĐỀ 1. Nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Bài 2. Nguyên tử.
Bài 3. Nguyên tố hóa học.
Bài 4. Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
CHỦ ĐỀ 2. Phân tử.
Bài 5. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất.
Bài 6. Giới thiệu về liên kết hóa học.
Bài 7. Hóa trị và công thức hóa học.
Chủ đề 3. Tốc độ.
Bài 8. Tốc độ chuyển động.
Bài 9. Đồ thị quãng đường – thời gian.
Bài 10. Đo tốc độ.
Bài 11. Tốc độ và an toàn giao thông.
Chủ đề 4. Âm thanh.
Bài 12. Mô tả sóng âm.
Bài 13. Độ to và độ cao của âm.
Bài 14. Phản xạ âm.
CHỦ ĐỀ 5. Ánh sáng.
Bài 15. Ánh sáng, tia sáng.
Bài 16. Sự phản xạ ánh sáng.
Bài 17. Ánh của vật tạo bởi gương phẳng.
CHỦ ĐỀ 6. Từ.
Bài 18. Nam châm.
Bài 19. Từ trường.
Bài 20. Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn.
Bài 21. Nam châm điện.
CHỦ ĐỀ 7. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật.
Bài 22. Vai trò của trao đổi chất và chuyến hóa năng lượng ở sinh vật.
Bài 23. Quang hợp ở thực vật.
Bài 24. Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh.
Bài 25. Hô hấp tế bào.
Bài 26. Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt.
Bài 27. Trao đổi khí ở sinh vật.
Bài 28. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.
Bài 29. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật.
Bài 30. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật.
Bài 31. Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước.
CHỦ ĐỀ 8. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật.
Bài 32. Cảm ứng ở sinh vật.
Bài 33. Tập tính ở động vật.
CHỦ ĐỀ 9. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.
Bài 34. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật.
Bài 35. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật.
Bài 36. Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật.
CHỦ ĐỀ 10. Sinh sản ở sinh vật.
Bài 37. Sinh sản ở sinh vật.
Bài 38. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật.
CHỦ ĐỀ 11. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.
Bài 39. Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Phụ lục.

[ads]