Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 7 (Chân Trời Sáng Tạo)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 7 (Chân Trời Sáng Tạo) (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Lịch sử và Địa lí 7 (Chân Trời Sáng Tạo).

LỜI NÓI ĐẦU
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH.
Phần LỊCH SỬ.
CHƯƠNG 1. TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI.
Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu.
Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí.
Bài 3. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại.
Bài 4. Văn hóa Phục hưng.
Bài 5. Phong trào Cải cách tôn giáo.
CHƯƠNG 2. TRUNG QUỐC TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX.
Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
Bài 7. Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
CHƯƠNG 3. ẤN ĐỘ TỪ THẾ KỈ IV ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX.
Bài 8. Vương triều Gúp-ta.
Bài 9. Vương triều Hồi giáo Đê-Ii.
Bài 10. Đế quốc Mô-gôn.
CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI.
Bài 11. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
Bài 12. Vương quốc Cam-pu-chia.
Bài 13. Vương quốc Lào.
CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KÌ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI.
Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô – Đinh – Tiến Lê (938 – 1009).
Bài 15. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 – 1225).
Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226 – 1400).
Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400 – 1407).
Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427).
Bài 20. Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527).
Bài 21. Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế ki XVI.
Phần ĐỊA LÍ.
CHƯƠNG 1. CHÂU ÂU.
Bài 1. Thiên nhiên châu Âu.
Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu.
Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Âu.
Bài 4. Liên minh châu Âu.
CHƯƠNG 2. CHÂU Á.
Bài 5. Thiên nhiên châu Á.
Bài 6. Đặc diểm dân cư, xã hội châu Á.
Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á.
Bài 8. Thực hành: tìm hiểu các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á.
CHƯƠNG 3. CHÂU PHI.
Bài 9. Thiên nhiên châu Phi.
Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.
Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi.
Bài 12. Thực hành: sưu tấm tư liệu về Cộng hoà Nam Phi.
CHƯƠNG 4. CHÂU MỸ.
Bài 13. Phát hiện ra châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ.
Bài 14. Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ.
Bài 15. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ.
Bài 16. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ.
Bài 17. Đặc diểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn dể đô thị hóá, văn hóá Mỹ Latinh.
Bài 18. Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn.
CHƯƠNG 5. CHÂU ĐẠI DƯƠNG.
Bài 19. Thiên nhiên châu Đại Dương.
Bài 20. Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a.
Bài 21. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a.
CHƯƠNG 6. CHÂU NAM CỰC.
Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực.
Bài 23. Thiên nhiên châu Nam Cực.
Chủ đề chung 1. Các cuộc đại phát kiến địa lí.
Chủ đề chung 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại.
THUẬT NGỮ.

[ads]