Sách giáo khoa Tin học 7 (Chân Trời Sáng Tạo)

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Tin học 7 (Chân Trời Sáng Tạo) (tải xuống miễn phí), nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và nội dung chương trình SGK Tin học 7 (Chân Trời Sáng Tạo).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH.
LỚI NÓI ĐẦU.
CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG.
Bài 1. Thiết bị vào và thiết bị ra.
Bài 2. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
Bài 3. Thực hành thao tác với tệp và thư mục.
Bài 4. Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính.
CHỦ ĐỀ 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN.
Bài 5. Mạng xã hội.
CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ.
Bài 6. Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số.
CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC.
Bài 7. Phần mềm bảng tính
Bài 8. Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức.
Bài 9. Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột.
Bài 10. Sử dụng hàm để tính toán.
Bài 11. Tạo bài trình chiếu.
Bài 12. Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu.
CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH.
Bài 13. Thuật toán tìm kiếm.
Bài 14. Thuật toán sắp xếp.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

[ads]