135 bài tập trắc nghiệm GTLN – GTNN của hàm số – Trần Tuấn Huy

Nhằm giúp các em học sinh khối 12 có thêm bài tập rèn luyện, THI247.com giới thiệu đến các em tài liệu 135 bài tập trắc nghiệm GTLN – GTNN của hàm số, tài liệu được biên soạn bởi thầy Trần Tuấn Huy, các bài tập được trích dẫn từ các đề thi thử Toán năm 2018 và có đáp án để các em tiện tra cứu, đáp án được tổng hợp thành một bảng ở trang cuối.

Các dạng toán GTLN – GTNN của hàm số được đề cập:
1. Hàm số cho bởi công thức
+ Loại 1. Tính trực tiếp.
+ Loại 2. GTLN và GTNN trên khoảng.
+ Loại 3. Đặt ẩn phụ.
+ Loại 3. Liên quan đồi thị và bảng biến thiên.
2. Bài toán có tham số
3. Bài toán thực tế
4. Hàm nhiều biến

Trích dẫn tài liệu 135 bài tập trắc nghiệm GTLN – GTNN của hàm số – Trần Tuấn Huy:
+ (THPT QUẢNG XƯƠNG – THANH HÓA – LẦN 04 – NĂM 2017) Một người thợ gò làm một cái thùng đựng nước dạng hình hộp chữ nhật có nắp bằng tôn. Biết rằng đường chéo hình hộp bằng 6dm và chỉ được sử dụng vừa đủ 36dm2 tôn. Với yêu cầu như trên người thợ làm được cái thùng có thể tích lớn nhất là Vdm3. Giá trị của V gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau?
+ (CHUYÊN VĨNH PHÚC – LẦN 02 – NĂM 2018) Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R và có đồ thị của hàm y = f'(x) như hình vẽ. Biết rằng f(0) + f(3) = f(2) + f(5). Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của f(x) trên đoạn [0;5] lần lượt là?
+ (CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – ĐỒNG NAI – LẦN 02 – NĂM 2018) Biết hàm số y = f(x) liên tục trên R có M và m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [0;2]. Trong các hàm số sau, hàm số nào cũng có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất tương ứng là M và m?.
Tải tài liệu