Tìm GTLN – GTNN của hàm số theo công thức

Tài liệu gồm 28 trang, hướng dẫn giải 31 bài toán tìm GTLN – GTNN của hàm số theo công thức, giúp học sinh ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn tài liệu tìm GTLN – GTNN của hàm số theo công thức:
+ Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn. Gọi S là tập các giá trị thực của tham số m để. Tổng các phần tử của S bằng?
+ Cho hàm số với. Biết trên khoảng hàm số đạt giá trị lớn nhất tại. Hỏi trên đoạn hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại giá trị nào của x?
+ Cho hàm số có có đạo hàm là hàm. Đồ thị hàm số như hình vẽ bên. Biết rằng. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của trên đoạn.
+ Cho hàm số liên tục trên thỏa mãn. Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn. Tính.
+ Cho hàm số. Biết hàm số có đồ thị nhƣ hình bên. Trên đoạn hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm.

[ads]