Bài tập đếm số điểm cực trị dựa vào bảng biến thiên ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 12 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề đếm số điểm cực trị dựa vào bảng biến thiên, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán đếm số điểm cực trị dựa vào bảng biến thiên được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Dựa vào bảng biến thiên:
– Nếu x qua điểm x0 mà f(x) đổi từ dấu (+) sang dấu (−) thì x0 là điểm cực đại.
– Nếu x qua điểm x0 mà f(x) đổi từ dấu (−) sang dấu (+) thì x0 là điểm cực tiểu.
– Số lần đổi dấu của f(x) chính bằng số điểm cực trị của hàm số.
2. BÀI TẬP MẪU
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]


Tải tài liệu