Bài toán VDC đồ thị hàm số và các phép biến đổi đồ thị hàm số

Tài liệu gồm 19 trang, hướng dẫn phương pháp giải 18 bài toán VDC đồ thị hàm số và các phép biến đổi đồ thị hàm số; giúp học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn tài liệu bài toán VDC đồ thị hàm số và các phép biến đổi đồ thị hàm số:
+ Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số. Giá trị của biểu thức có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau.
+ Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình có đúng 4 nghiệm thực phân biệt.
+ Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị là đường cong trơn (không bị gãy khúc), hình vẽ bên. Gọi hàm. Hỏi phương trình có bao nhiêu nghiệm phân biệt?
+ Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên không âm của tham số m để hàm số có 5 cực trị. Số các phần tử của S bằng?
+ Xét các số thực. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Đặt. Số điểm cực trị của hàm số là?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan