Bài tập tính xác suất của biến cố bằng định nghĩa ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 20 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề tính xác suất của biến cố bằng định nghĩa, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán tính xác suất của biến cố bằng định nghĩa được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Công thức tính xác suất của biến cố A.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng toán tìm xác suất của biến cố.
2. Hướng giải:
+ Bước 1: Tính n(Ω).
+ Bước 2: Gọi A là biến cố: “số được chọn có tổng các chữ số là số chẵn ”.
+ Bước 3: Tìm số cách chọn số có 3 chữ số chẵn khác nhau.
+ Bước 4: Tìm số cách chọn số có 1 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ khác nhau.
+ Bước 5: Tính n(A).
+ Bước 6: Tính P(A) = n(A)/n(Ω).
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]