Bài tập tính nguyên hàm bằng cách sử dụng tính chất của nguyên hàm ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 09 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề tính nguyên hàm bằng cách sử dụng tính chất của nguyên hàm, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán tính nguyên hàm bằng cách sử dụng tính chất của nguyên hàm được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Định nghĩa nguyên hàm.
Cho hàm số f(x) xác định trên k. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên k nếu F(x) = f(x), ∀x ∈ k.
2. Tính chất của nguyên hàm.
3. Bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp.
Nguyên hàm cơ bản.
Nguyên hàm mở rộng.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng toán sử dụng tính chất để tính nguyên hàm của hàm số.
2. Hướng giải:
Bước 1: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = cos x + 6x là Z(cos x + 6x) dx.
Bước 2: Tính: Z(cos x + 6x) dx.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]