Bài toán VDC liên quan đến đồ thị hàm số y = f’(x)

Tài liệu gồm 43 trang, hướng dẫn giải 38 bài toán VDC liên quan đến đồ thị hàm số y = f’(x); giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Trích dẫn tài liệu bài toán VDC liên quan đến đồ thị hàm số y = f’(x):
+ Cho hàm số có đạo hàm trên và có đồ thị hàm số như hình vẽ. Biết rằng. Khi đó giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên là?
+ Cho hàm số có đạo hàm là hàm số với đồ thị như hình vẽ bên. Biết rằng đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ âm. Khi đó đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là bao nhiêu?
+ Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/ h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ kể từ lúc xuất phát.
+ Cho hàm số có đồ thị là. Hàm số có đồ thị như hình vẽ. Tiếp tuyến với tại điểm có hoành độ cắt tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là. Giá trị thuộc khoảng nào dưới đây?
+ Cho hàm số liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình có đúng hai nghiệm thực phân biệt thuộc đoạn.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan