Bài tập sử dụng các công thức liên quan đến hình nón ôn thi THPT môn Toán

Tài liệu gồm 09 trang, tổng hợp kiến thức cần nhớ, bài tập mẫu, bài tập tương tự và phát triển chủ đề sử dụng các công thức liên quan đến hình nón, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh ôn thi THPT môn Toán.

Các bài toán sử dụng các công thức liên quan đến hình nón được chọn lọc bám sát đề minh họa THPT môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón.
Công thức tính diện tích toàn phần của hình nón.
Công thức tính thể tích của khối nón.
Áp dụng Pitago và các hệ thức lượng giác trong tam giác vuông.
Định lý hàm số sin trong tam giác (R: bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác).
Định lý Talet trong tam giác.
2. BÀI TẬP MẪU
1. Dạng toán: Đây là dạng toán nhắc lại công thức tính diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh l và bán kính r.
2. Hướng giải: Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình nón.
3. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ VÀ PHÁT TRIỂN

[ads]