Chuyên đề hàm số và bài toán liên quan – Nguyễn Tiến Đạt

Tài liệu gồm 202 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Tiến Đạt, tuyển tập các vấn đề trọng tâm trong chuyên đề hàm số và bài toán liên quan.

+ Đầy đủ kiến thức cơ bản.
+ Đầy đủ dạng toán và phương pháp giải.
+ Bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết.
+ Thủ thuật Casio giải toán hàm số.
Tải tài liệu