Các dạng bài tập chuyên đề cơ sở của nhiệt động lực học

Tài liệu gồm 20 trang, bao gồm kiến thức cần nhớ và phương pháp giải các dạng bài tập chuyên đề cơ sở của nhiệt động lực học trong chương trình Vật lí 10.

Vấn đề cần nắm:
I. Nội năng và sự biến thiên nội năng.
II. Các nguyên lí của nhiệt động lực học.
Trái tim của ô tô, xe máy … phổ biến hiện nay là một động cơ nhiệt, vì vậy tìm hiểu nguyên lí của động cơ nhiệt là kiên thức rất thực tiễn đó cũng chính là nội dung trọng tâm của chủ đề 6. Chủ đề 6 được đề cập đến gồm kiến thức về nội năng, sự biến thiên nội năng, cũng như hai nguyên lí quan trọng của nhiệt động lực học mà các “trái tim” của xe phải tuân theo. Các bài tập được tác giả gắn với thực tế thực tiễn giúp nâng cao hứng thú khi học tập, làm kiến thức không khô khan nhàm chán qua đó hiệu suất tiếp nhận lĩnh hội kiến thức được nâng cao.

[ads]