Đề cương ôn tập HK1 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Đề cương ôn tập HK1 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội trình bày các nội dung kiến thức cần nắm, cùng với hệ thống câu hỏi tự luận và trắc nghiệm giúp học sinh ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi giữa và cuối học kỳ 1 Hóa học 11.

Trích dẫn đề cương ôn tập HK1 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội:
+ Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là?
+ Phân loại, phương trình điện li của axit, bazo, hidroxit lưỡng tính theo Arreniut? Cho ví dụ? Kể tên axit mạnh, bazo mạnh, hidroxit lưỡng tính?
+ Tổng kết tính chất vật lí, tính chất hóa học, phương pháp điều chế, nhận biết của: N2, NH3 , muối amoni, HNO3, muối nitrat.