Đề cương ôn tập HK1 Hóa học 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Hóa học 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Hóa học 11 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Hóa học 11 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Hóa học 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1 – Tính chất của hiđroxit lưỡng tính, chất lưỡng tính.
2 – Viết phương trình điện li (cả chất điện li mạnh và yếu).
3 – Xác định pH theo [H+], [OH-].
4 – Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion và viết phương trình hóa học của phản ứng dạng phân tử và ion thu gọn.
5 – Tính chất hóa học, điều chế: N2, NH3, P, H3PO4, HNO3, muối amoni, muối nitrat và muối photphat.
6 – Tính chất hóa học, điều chế CO2, muối cacbonat.
B. DẠNG BÀI TẬP
– Tính pH của dung dịch: Axit, Bazơ, dung dịch thu được khi trộn dd axit với dd bazơ.
– Kim loại và hợp chất tác dụng với axit HNO3.
– Axit H3PO4, CO2 tác dụng với dung dịch bazơ.
– Nhiệt phân muối nitrat.
– Lập công thức phân tử, công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ.