Đề cương ôn tập Hóa học 11 HK2

Nhằm giúp các em học sinh khối 11 có tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi HK2 Hóa học 11, THI247.com giới thiệu tài liệu Đề cương ôn tập Hóa học 11 HK2, tài liệu gồm 9 trang tuyển chọn các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận các chủ đề trong chương trình Hóa học 11 giai đoạn học kỳ 2.

Nội dung đề cương ôn tập Hóa học 11 HK2:
A. Phần trắc nghiệm
1. Hiđrocacbon no – không no (ankan, anken, ankađien, ankin)
2. Hidro cacbon thơm
3. Ancol – Phenol
4. Andehit, axit cacboxylic
B. Phần tự luận
1. Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp cho trước
2. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa (yêu cầu ghi rõ điều kiện nếu có)
3. Nhận biết các chất
4. Viết phương trình điều chế các chất (cho các chất vô cơ cần thiết có đủ)
5. Giải bài toán Hóa học

Trích dẫn đề cương Hóa học 11 học kỳ 2:
+ Cho 1,83 gam hỗn hợp 2 anken qua dd Br2 dư thấy khối lượng brom tham gia phản ứng là 8g.
a. Tính tổng số mol của 2 anken trong hỗn hợp
b. Tìm CTPT của 2 anken biết rằng chúng là 2 đồng đẳng liên tiếp
c. Đốt cháy hoàn toàn 0,91g hỗn hợp thì thể tích oxi cần dùng là bao nhiêu lít (đktc)?
+ Có hai bình đựng dung dịch Br2. Sục khí propan vào bình 1, và propen vào bình 2, hiện tượng quan sát được:
A. Cả hai bình màu dung dịch không đổi
B. Bình 1: màu dung dịch nhạt dần, bình 2: màu dung dịch không đổi
C. Cả hai bình màu dung dịch nhạt dần
D. Bình 1: màu dung dịch không đổi, bình 2: màu dung dịch nhạt dần
+ Hỗn hợp B gồm C2H6, C2H4, C3H4. Cho 12,24g hỗn hợp B vào dung dịch AgNO3 có dư trong amoniac, sau khi phản ứng xong thu được 14,7g kết tủa. Mặt khác, 4,256 lít khí B (đktc) phản ứng vừa đủ với 140ml dung dịch brom 1M. Tính khối lượng mỗi chất trong 12,24g B ban đàu. Cho biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Chú ý: Ngoài đề cương, học sinh phải ôn tất cả các kiến thức cơ bản ở SGK và làm tất cả các bài tập SGK và sách bài tập Hóa học 11.

[ads]


Tải tài liệu