Đề cương ôn tập Hóa học 11 HK2 năm 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội

Đề cương ôn tập Hóa học 11 HK2 năm 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội gồm 5 trang bao gồm nội dung lý thuyết Hóa học 11 cần ghi nhớ, các dạng bài tập cần rèn luyện và các bài tập SGK cần lưu ý nhằm giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học kỳ 2 Hóa học 11.

I. Lý thuyết
1. Đồng đẳng – đồng phân – danh pháp – cấu tạo của ankan, hiđrocacbon không no, hiđrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, axit cacboxylic.
2. Tính chất vật lý, hóa học, phương pháp điều chế và ứng dụng của các hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, hiđrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, axit cacboxylic.
II. Bài tập
1. Xác định công thức cấu tạo và tên gọi của các chất đồng phân.
2. So sánh nhiệt độ sôi, độ tan của các chất.
3. Các bài tập hoàn thành sơ đồ phản ứng. Bài tập điều chế chất.
4. Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm.
5. Bài tập phân biệt, tách chất.
6. Bài toán xác định dãy đồng đẳng, công thức phân tử hợp chất hữu cơ.
7. Bài toán có liên quan tới tỉ khối của khí, hiệu suất phản ứng.
8. Bài toán xác định thành phần hỗn hợp.
9. Lập CTPT HCHC thông qua % nguyên tố, theo sản phẩm cháy.
III. Bài tập tham khảo
Bài tập sách giáo khoa và sách bài tập hóa học lớp 11 (từ chương 4 đến hết chương 9).