Đề cương ôn tập HK2 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

Xin chào các em, hiện giờ đã là những ngày cuối tháng 02/2019, và như vậy sắp sửa bước vào giai đoạn thi học kỳ 2 Hóa học 11, đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả học tập môn Hóa học 11 trong suốt một năm vừa qua. Để giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học kỳ 2 Hóa học 11 này, THI247.com xin giới thiệu đến các em đề cương ôn tập HK2 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội.

Đề cương ôn tập HK2 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội gồm 09 trang, đề cương liệt kê các chủ đề kiến thức Hóa học 11 mà các em cần nắm vững, cùng với đó là các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm và tự luận có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Hóa học 11 sắp tới.

Khái quát nội dung đề cương ôn tập HK2 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
Nội dung ôn tập trọng tâm:
+ Chương 4 – Đại cương hóa học hữu cơ.
+ Chương 5, 6, 7 – Hidrocacbon.
+ Chương 8 – Dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol.
+ Chương 9 – Andehit, Xenton, Axit Cacboxylic.
Phần 1. Viết phản ứng chứng minh.
Phần 2. Đồng phân và gọi tên.
Phần 3. Viết phản ứng xảy ra giữa các chất.
Phần 4. Hoàn thành các phản ứng theo yêu cầu, xác định sản phẩm chính phụ, tên các sản phẩm hữu cơ tạo thành.
Phần 5. Điều chế và nhận biết.
Phần 6. Bài toán.