Đề cương ôn tập HK2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

Xin chào các em, hiện giờ đã là những ngày cuối tháng 02/2019, và như vậy sắp sửa bước vào giai đoạn thi học kỳ 2 Lịch sử 12, đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả học tập môn Lịch sử 12 trong suốt một năm vừa qua. Để giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học kỳ 2 Lịch sử 12 này, THI247.com xin giới thiệu đến các em đề cương ôn tập HK2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội.

Đề cương ôn tập HK2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội gồm 14 trang, đề cương liệt kê các chủ đề kiến thức Lịch sử 12 mà các em cần nắm vững, cùng với đó là các câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 Lịch sử 12 sắp tới.

Khái quát nội dung đề cương ôn tập HK2 Lịch sử 12 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội:
Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953- 1954).
+ Âm mưu mới của Pháp – Mĩ. Kế hoạch Nava.
+ Cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ.
+ Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Bài 21. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965).
+ Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960).
+ Nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960).
+ Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ – nguỵ trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Quân và dân ta đã chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ – nguỵ như thế nào?
Bài 22. Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973).
+ Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ – nguỵ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Quân và dân ta đã chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ – nguỵ như thế nào?
+ Âm mưu thủ đoạn của Mĩ – nguỵ trong chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh quân và dân ta đã chiến đấu và chống chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh của Mĩ – nguỵ như thế nào?
+ Miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần 2 của Mỹ 1972 – 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không.
+ Nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri (1/1973).
Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975).
+ Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.
+ Diễn biến, kết quả của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
+ Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000).
+ Tại sao Đảng ta quyết định thực hiện công cuộc đổi mới đất nước? Nội dung đường lối đổi mới đất nước của Đảng.
+ Những thành tựu và ý nghĩa của công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 2000.

[ads]