Tổng hợp 400 câu trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 – 2000 – Nguyễn Trường Thái

Tài liệu gồm 53 trang được tổng hợp bởi tác giả Nguyễn Trường Thái, tuyển chọn 400 câu trắc nghiệm lịch sử thế giới giai đoạn 1945 – 2000 có đáp án, giúp học sinh học tốt chương trình Lịch sử 12 và ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch … Xem thêm