Đề cương ôn tập HK1 Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Lịch sử 12 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Lịch sử 12 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Lịch sử 12 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Lịch sử 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 – 2000).
Chương I: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG THỨ HAI (1945 – 1949).
Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG II (1945 – 1949).
Chương II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) – LB NGA (1991 – 2000).
Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) – LIÊN BANG NGA (1991 – 2000).
Bài 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á.
Bài 4: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ.
Bài 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH.
Bài 6: NƯỚC MĨ.
Bài 7. TÂY ÂU.
Bài 8: NHẬT BẢN.
Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH.
Bài 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HOÁ NỬA SAU THẾ KỶ XX.
Bài 11: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000.

PHẦN II : LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ NĂM 1919 – 2000).
CHƯƠNG I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 – 1930.
Bài 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN NĂM 1925.
Bài 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM (1925 – 1930).
Bài 14: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 – 1935.
Bài 15: PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 – 1939.
Bài 16: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘCVÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939 – 1945) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI.
Bài 17. NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ TỪ SAU NGÀY 2 – 9 – 1945 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 19 – 12 – 1946.
Bài 18: NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG PHÁP (1946 – 1950).
Bài 19. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐCCHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953).
Bài 20. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP KẾT THÚC (1953 – 1954).

[ads]