Sơ đồ tư duy Lịch sử 12

Tài liệu gồm 17 trang giới thiệu sơ đồ tư duy Lịch sử 12 theo các bài học.

Thông tin tài liệu:
Tên tài liệu: Sơ đồ tư duy Lịch sử 12
Tác giả: N/A
Nội dung chính: Học lịch sử lớp 12 qua sơ đồ tư duy, Phương pháp học lịch sử 12 dễ nhớ
Năm phát hành: N/A
Số trang: 17
Giới thiệu sơ lược: Tài liệu gồm các bài:
+ Bài 1. Trật tự thế giới mới
+ Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu
+ Bài 3. Trung Quốc
+ Bài 4. Đông Nam Á (Phần 1)
+ Bài 4.2. Ấn Độ
+ Bài 6. Nước Mỹ
+ Bài 9. Quan hệ quốc tế
+ Bài 10. Cách mạng KHCN. Toàn cầu hóa
+ Bài 11. Lịch sử thế giới hiện đại 1945 – 2000
+ Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 – 1925
+ Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 – 1930
+ Bài 21. Xây dựng XHCN miền Bắc. Đấu tranh miền Nam
+ Bài 21. Xây dựng XHCN miền Bắc. Đấu tranh miền Nam (phần 2)
+ Bài 23. Khôi phục và phát triển KT – XH ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam

[ads]