Đề giữa học kỳ 1 Hóa học 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa học kỳ 1 Hóa học 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh.

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây không đúng? A. Đối tượng của nghiên cứu hóa học là sự biến đổi chất. B. Hóa học thuộc ngành khoa học tự nhiên. C. Hóa học thuộc ngành khoa học xã hội. D. Hóa học có vai trò quan trọng với đời sống và sản xuất. Câu 2. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học? A. Khí gas cháy trong không khí sinh ra khí carbon dioxide và hơi nước. B. Nước bốc hơi khi sôi. C.Nước đông thành đá lạnh khi ở nhiệt độ thấp. D. Hòa tan đường vào nước, thu được nước đường.
Câu 3. Phát biểu nào dưới đây không đúng? A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, neutron và electron. B. Hầu hết hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và neutron. C. Vỏ nguyên tử được cấu thành bởi các hạt electron. D. Hạt nhân guyên tử được cấu thành từ các hạt proton và electron. Câu 4.Trong nguyên tử hạt mang điện tích dương là A.neutron. B.electron. C.proton. D.electron và neutron.
Câu 5. Phát biểu nào dưới đây không đúng? A. Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng các hạt proton, neutron, electron trong nguyên tử. B. Kích thước của hạt nhân nguyên tử nhỏ hơn rất nhiều lần so với kích thước của nguyên tử. C. Khối lượng của nguyên tử tập trung ở hạt nhân nguyên tử. D. Khối lượng các hạt electron trong vỏ nguyên tử xấp xỉ bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử.
Câu 6.Nguyên tử Carbon có 6 proton, 6 neutron và 6 electron. Số nguyên tử carbon có trong cục than ứng với 36 gam Carbon là A.1806.1021. B.1806.1022. C.3612.1021. D.1204.1021. Câu 7.Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng A.số proton. B.số neutron. C.số khối. D.tổng số electron và neutron.Câu 8.Số khối A của nguyên tử bằng A.số proton . B.số neutron. C.tổng số proton và neutron. D.tổng số protonvà electro.

[ads]