Đề giữa kì 1 Hóa học 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề giữa kì 1 Hóa học 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Lê Lợi – Kon Tum.

BCâu 1. Nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu của hóa học? A. Sự vận chuyển của máu trong hệ tuần hoàn. B. Sự tự quay của Trái Đất quanh trục riêng. C. Sự ra đời và phát triển của nền văn minh lúa nước. D. Thành phần, cấu tạo của chất. Nêu được vai trò của hoá học đối với đời sống, sản xuất,… BCâu 2. Hóa học có vai trò như thế nào đối với đời sống, sản xuất và nghiên cứu khoa học A. quan trọng. B. không quan trọng. C. bình thường. D. chưa xác định. Nêu được phương pháp học tập và phương pháp nghiên cứu hoá học.
BCâu 3. Phương pháp nghiên cứu hóa học bao gồm: A. Nghiên cứu lí thuyết, nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng. B. Nghiên cứu lí thuyết, nghiên cứu thực nghiệm. C. Nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng. D. Nghiên cứu lí thuyết và nghiên cứu ứng dụng. Hiểu 2 câu Trình bày được phương pháp học tập. HCâu 4. Hoạt động “tham quan mô hình sản xuất phân bón hoá học” tương ứng với phương pháp học tập nào sau đây? A. Phương pháp tìm hiểu lí thuyết. B. Phương pháp luyện tập, ôn tập. C. Phương pháp học tập trải nghiệm. D. Phương pháp thông qua thực hành thí nghiệm. Trình bày được phương pháp nghiên cứu hoá học.
HCâu 5. Nghiên cứu thành phần hóa học, ứng dụng của tinh dầu tràm trà làm nước súc miệng qua các công trình khoa học trên các tạp chí đã được xuất bản. Bước làm này ứng với bước nào trong phương pháp nghiên cứu hóa học? A. Xác định vấn đề nghiên cứu. B. Nêu giả thuyết khoa học. C. Thực hiện nghiên cứu (lí thuyết, thực nghiệm, ứng dụng). D. Viết báo cáo: thảo luận kết quả và kết luận vấn đề.
Bài: Các thành phần của nguyên tử Biết 5 câu + Thành phần của nguyên tử (nguyên tử vô cùng nhỏ; nguyên tử gồm 2 phần: hạt nhân và lớp vỏ nguyên tử; hạt nhân tạo nên bởi các hạt proton (p), neutron (n); BCâu 6. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là A. electron và neutron. B. proton và neutron. C. neutron và electron. D. electron, proton và neutron. + Lớp vỏ tạo nên bởi các electron (e). BCâu 7. Loại hạt nằm ở lớp vỏ nguyên tử là A. electron. B. proton và electron. C. neutron. D. proton.

[ads]