Đề học sinh giỏi Lịch sử 12 năm 2020 – 2021 trường Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Lịch sử 12 cấp trường năm học 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1, tỉnh Bắc Ninh.

+ Tổ chức cộng sản nào không tham dự hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Cửu Long (Trung Quốc) đầu năm 1930?
A. Đông Dương cộng sản đảng. B. An Nam cộng sản đảng.
C. Đông Dương cộng sản liên đoàn. D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
+ Hổ Chủ tịch trước khi sang Pháp (1946) đã căn dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Theo anh(chị) điều “bất biến” mà chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nhắc đến là gì?
+ Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỷ XX có mối quan hệ như thế nào?

[ads]