Đề thi học sinh giỏi Lịch sử 12 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi học sinh giỏi Lịch sử 12 năm 2021 – 2022 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương.

Câu 1 (2,5 điểm): Có đúng hay không khi cho rằng: cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884) diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn bất lợi?
Câu 2 (3,0 điểm): Làm rõ những điểm mới trong phong trào yêu nước cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Giải thích nguyên nhân dẫn tới những điểm mới đó?
Câu 3 (2,5 điểm): Lập bảng thống kê những sự kiện chính trong hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc (1911 – 1920)? Vì sao Nguyễn Ái Quốc xác định con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản?
Câu 4 (3,0 điểm): Trong giờ học lịch sử, khi thảo luận về nội dung của Luận cương chính trị có 2 ý kiến cho rằng: – Luận cương chính trị thống nhất với Cương lĩnh chính trị. – Luận cương chính trị mâu thuẫn với Cương lĩnh chính trị. Anh (chị) hãy phát biểu quan điểm về 2 ý kiến trên.
Câu 5 (3,0 điểm): Khái quát các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai? Từ đó, rút ra đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc thế giới?
Câu 6 (3,0 điểm): Chứng minh rằng: Sau Chiến tranh lạnh hòa bình thế giới được củng cố nhưng ở nhiều khu vực tình hình lại không ổn định với những cuộc nội chiến, xung đột quân sự đẫm máu kéo dài. Tình hình này tác động như thế nào đến Việt Nam?
Câu 7 (3.0 điểm): Làm rõ việc triển khai Chiến lược toàn cầu của Mĩ ở Tây Âu trong những năm 1945 – 1955? Kết quả?

[ads]