Đề khảo sát Lịch sử 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc

Kỳ thi khảo sát chuyên đề (KSCĐ) lớp 12 lần 1 môn Lịch sử năm học 2019 – 2020 vừa được tổ chức tại trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc vừa qua là một kỳ thi quan trọng trong quá trình đánh giá năng lực học tập môn Lịch sử của học sinh khối 12, đồng thời là bước chuẩn bị tất yếu cho quá trình ôn tập hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020.

THI247.com chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án đề khảo sát Lịch sử 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, đề được biên soạn phù hợp với định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi – kiểm tra trắc nghiệm môn Lịch sử 12.

Trích dẫn đề khảo sát Lịch sử 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc:
+ Ý nào không phản ánh đúng vai trò của Việt Nam trong ASEAN hiện nay ?
A. Đóng vai trò tích cực trong việc thành lập Cộng đồng ASEAN cuối năm 2015.
B. Góp phần tích cực trong thúc đẩy kết nạp các nước còn lại, hình thành một khối ASEAN thống nhất gồm 10 nước.
C. Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN từ năm 2010 đến nay.
D. Việt Nam là một thành viên đáng tin cậy, có trách nhiệm và tích cực trong SSEAN.
+ Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện của Nhật Bản “trở thành một siêu cường tài chính số một thế giới” từ nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX?
A. Giúp đỡ tài chính cho nhiều nước thông qua nguồn vốn ODA.
B. Nhật Bản trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới.
C. Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nhật Bản gấp 3 lần của Mĩ.
D. Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nhật Bản gấp 1,5 lần của Cộng hòa Liên bang Đức.
+ Một trong những ý nghĩa quốc tế to lớn của Cách mạng tháng Mười Nga là
A. tạo thế cân bằng trong so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.
B. đập tan ách áp bức bóc lột phong kiến trên toàn thế giới.
C. cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệp quý báu cho phong trào cách mạng thế giới.
D. đưa đến sự thành lập tổ chức quốc tế mới của giai cấp công nhân quốc tế.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan