Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 lần 2 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hải Phòng

THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án / hướng dẫn giải Đề khảo sát chất lượng Sinh học 12 lần 2 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Hải Phòng.

Câu 81: Ví dụ nào sau đây phản ánh mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài trong quần xã? A. Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của các sinh vật xung quanh. B. Cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ. C. Cú và chồn cùng sống trong rừng, cùng bắt chuột làm thức ăn. D. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm, chim ăn cá. Câu 82: Quần thể M và quần thể N thuộc cùng một loài động vật; một số cá thể từ quần thể M chuyển sang sáp nhập vào quần thể N, mang theo các alen mới làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể N. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng này được gọi là A. đột biến. B. di – nhập gen. C. chọn lọc tự nhiên. D. giao phối ngẫu nhiên.
Câu 83: Hai mạch polinucleôtit của phân tử ADN liên kết với nhau bằng loại liên kết nào sau đây? A. Hiđrô. B. Cộng hoá trị. C. Ion. D. Este. Câu 84: Nhận định nào sai về động vật sống thành bầy đàn trong tự nhiên? A. Phát hiện kẻ thù nhanh hơn. B. Có lợi trong việc tìm kiếm thức ăn. C. Tự vệ tốt hơn. D. Thường xuyên diễn ra sự cạnh tranh. Câu 85: Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội? A. Thể ba. B. Thể tam bội. C. Thể một. D. Thể tứ bội.
Câu 86: Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự? A. Chi trước của mèo và tay của người. B. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật. C. Cánh chim và cánh bướm. D. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người. Câu 87: Dạng đột biến nào được ứng dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng? A. Đột biến lệch bội. B. Mất đoạn nhỏ nhiễm sắc thể. C. Đột biến gen. D. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.
Câu 88: Coren phát hiện ra quy luật di truyền ngoài nhân khi nghiên cứu đối tượng nào sau đây? A. Cây hoa cẩm tú cầu. B. Ruồi giấm. C. Cây hoa phấn. D. Đậu Hà Lan. Câu 89: Theo Đacuyn, đối tượng của quá trình chọn lọc tự nhiên là A. quần xã. B. loài. C. quần thể. D. cá thể. Câu 90: Côn trùng có hình thức hô hấp nào? A. Hô hấp bằng hệ thống ống khí. B. Hô hấp qua bề mặt cơ thể. C. Hô hấp bằng mang. D. Hô hấp bằng phổi. Câu 91: Quần thể sinh vật có đặc trưng cơ bản nào sau đây? A. Loài ưu thế. B. Tỉ lệ giới tính. C. Loài đặc trưng. D. Thành phần loài.

[ads]