Đề khảo sát Địa lý 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Nằm trong kế hoạch ôn tập hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm học 2018 – 2019, vừa qua, trường THPT Yên Lạc (thị trấn Yên Lạc – huyện Yên Lạc – tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng lần thứ 4 năm học 2018 – 2019 môn Địa lý lớp 12. Kỳ thi là dịp để các em học sinh khối 12 của nhà trường được kiểm nghiệm lại tất cả những chủ đề kiến thức môn Địa lý 10, Địa lý 11 và Địa lý 12 mà các em đã được học và được ôn tập trong thời gian vừa qua. Kỳ thi cũng cung cấp cái nhìn trực quan về cấu trúc và độ khó của đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019.

Đề khảo sát Địa lý 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc có mã đề 701 nằm trong bài thi Khoa học Xã hội, đề gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm dạng lựa chọn giữa 04 đáp án A, B, C, D, học sinh làm bài khảo sát Địa lý 12 trong quãng thời gian 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Địa lý 12 lần 4 năm 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Thuận lợi nào sau đây không phải là chủ yếu của khu vực đồng bằng?
A. Cung cấp các nguồn lợi khác về thủy sản, lâm sản, khoáng sản.
B. Là cơ sở để phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa cây trồng.
C. Địa bàn thuận lợi để phát triển tập trung cây công nghiệp dài ngày.
D. Là điều kiện thuận lợi đề tập trung các khu công nghiệp, thành phố.
+ Cơ cấu mùa vụ trong ngành trồng lúa nước ta đang chuyển dịch theo hướng
A. mở rộng diện tích lúa đông xuân và hè thu. B. mở rộng diện tích lúa đông xuân và lúa mùa
C. giảm diện tích lúa đông xuân, tăng lúa hè thu. D. giảm diện tích lúa đông xuân và lúa mùa.
+ Nguyên nhân chính thúc đẩy ngành chăn nuôi nước ta phát triển trong những năm gần đây là do:
A. dịch vụ cho chăn nuôi có nhiều tiến bộ, các ngành công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi được chú trọng.
B. cơ sở thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được đảm bảo, nhu cầu thị trường về các sản phẩm của ngành chăn nuôi ngày càng tăng.
C. cơ sở thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được đảm bảo, dịch vụ cho chăn nuôi có nhiều tiến bộ.
D. điều kiện thời tiết thuận lợi hơn, nhu cầu thị trường về các sản phẩm của ngành chăn nuôi ngày càng tăng.
Tải tài liệu