Đề KSCL Địa lý 12 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Với mục đích kiểm tra chất lượng Địa lý 12 giai đoạn giữa học kì 2 (HK2) và ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 môn Địa lý, trường THPT Nguyễn Viết Xuân, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Địa lý 12 năm học 2019 – 2020 lần thứ 3.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đến bạn đọc nội dung đề thi kèm đáp án chi tiết đề KSCL Địa lý 12 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề KSCL Địa lý 12 năm 2019 – 2020 lần 3 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết các khu kinh tế ven biển nào dưới đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Chu Lai, Dung Quất, Định An.
B. Chu Lai, Dung Quất, Nghi Sơn.
C. Chân Mây – Lăng Cô, Chu Lai, Dung Quất.
D. Chu Lai, Dung Quất, Vân Phong.
+ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết tỉnh/thành nào sau đây có quy mô dân số trên 1000 000 người?
A. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng.
C. Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. D. Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.
+ Cho biểu đồ về sản lượng thủy sản và tỉ trọng thủy sản nuôi trồng của nước ta, giai đoạn 2000 – 2014. Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản và tỉ trọng thủy sản nuôi trồng của nước ta giai đoạn 2000 – 2014?
A. Giai đoạn 2007 – 2014, tỉ trọng thủy sản nuôi trồng lớn hơn khai thác.
B. Tổng sản lượng thủy sản thấp và có xu hướng giảm liên tục.
C. Sản lượng thủy sản khai thác luôn cao hơn sản lượng nuôi trồng.
D. Sản lượng thủy sản khai thác tăng liên tục, tỉ trọng luôn cao nhất

[ads]


Tải tài liệu