Đề khảo sát Hóa học 11 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Kỳ nghỉ hè năm 2019 đã kết thúc, các em học sinh 10 lên 11 lại tất bật chuẩn bị để đón chào một năm học mới, trong năm học 2019 – 2020, “thử thách” đầu tiên mà các em gặp phải chính là phải vượt qua kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học 11. Và để giúp các em chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi này, THI247.com sưu tầm và giới thiệu đến các em đề khảo sát Hóa học 11 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc.

Đề khảo sát Hóa học 11 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc với mã đề 001, đề gồm 40 câu trắc nghiệm thuộc chương trình Hóa học lớp 10, thời gian dành cho học sinh để hoàn thành bài thi là 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề khảo sát Hóa học 11 đầu năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Clorua vôi, nước Gia-ven (Javel) và nước clo thể hiện tính oxi hóa là do:
A. trong phân tử đều chứa cation của kim loại mạnh.
B. đều là sản phẩm của chất oxi hóa mạnh Cl2 với kiềm.
C. chứa ion ClO-, gốc của axit có tính oxi hóa mạnh.
D. chứa ion Cl-, gốc của axit clohiđric điện li mạnh.
+ Cho cân bằng hóa học:
2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k).
Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu nào sua đây đúng?
A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2.
D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3.
+ : Trong các khẳng định sau, khăng định nào đúng?
A. Các electron có mức năng lượng bằng nhau được xếp vào cùng một lớp.
B. Các electron có mức năng lượng khác nhau được xếp vào cùng một lớp.
C. Các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào cùng một phân lớp.
D. Các electron có mức năng lượng bằng nhau được xếp vào cùng một phân lớp.
Tải tài liệu