Đề KSCL Hóa học 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 đề KSCL Hóa học 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, kỳ thi được diễn ra trong giai đoạn giữa học kỳ 2 của năm học 2018 – 2019, đề có mã 101 gồm 04 trang với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài kiểm tra Hóa học là 60 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Hóa học 11 lần 3 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol chất X chứa (C, H, O) và cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 chứa 100 gam dung dịch H2SO4 96,48% và bình 2 chứa dung dịch KOH dư. Sau thí nghiệm thấy nồng độ H2SO4 ở bình 1 giảm còn 90%. Trong bình 2 tạo ra 55,2 gam muối. CTPT của X là (biết X có chứa 2 nguyên tử oxi).
+ Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc).
+ Chọn khái niệm đúng về ankan :
A. Ankan là những hiđrocacbon mạch hở có liên một liên kết đôi trong phân tử.
B. Ankan là những hidrocacbon mạch hở trong phân tử chỉ có chứa liên kết đơn.
C. Ankan là những hidrocacbon trong phân tử có chứa liên kết đơn.
D. Ankan là những hidrocacbon trong phân tử chỉ có chứa liên kết đơn.
Tải tài liệu