Đề khảo sát lần 1 Hóa học 11 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Sau buổi lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 vừa qua (ngày 05 tháng 09 năm 2019), trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học 11, với mục đích kiểm tra lại các kiến thức Hóa học 11 mà các em vừa được học, cùng với các kiến thức Hóa học 10 trước đây, để nắm được chất lượng của từng học sinh, qua đó theo dõi được quá trình học tập và tiến bộ của mỗi em.

Đề khảo sát lần 1 Hóa học 11 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 02 trang được biên soạn theo dạng đề tự luận, đề thi có 17 câu, học sinh làm bài trong 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

THI247.com hi vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh khối 11 tham khảo để chuẩn bị cho kỳ thi KSCL đầu năm môn Hóa học 11 sắp tới.

Trích dẫn đề khảo sát lần 1 Hóa học 11 năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Dung dịch X chứa NaHCOR3R 0,6M và NaR2RCOR3R 0,4M. Dung dịch Y chứa HCl 0,4M và HR2RSOR4R 0,4M. Cho từ từ VR1R lit dung dịch Y vào VR2R lít dung dịch X, thu được 3,584 lít khí COR2R (đktc) và 400 ml dung dịch Z chứa 3 muối. Xác định tỷ lệ VR1R : VR2R (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể trong quá trình phản ứng)?
+ Hoàn thành các PTHH trong mỗi trường hợp sau đây:
a/ Sục khí SOR2R vào dd brom, thấy màu brom nhạt dần rồi mất màu.
b/ Nhỏ vài giọt dd AgNOR3R vào ống nghiệm chứa dd HCl, thấy xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa không tan.
+ Chia 22 gam hỗn hợp Z gồm Fe và kim loại E (đứng trước H và có hóa trị không đổi) thành 2 phần bằng nhau:
– Cho phần 1 tác dụng với dd HCl dư, thu được 8,96 lít khí (đktc).
– Phần 2 cho tác dụng với dd HR2RSOR4R đặc, nóng dư, thu được 10,08 lít (đktc) SOR2R là sản phẩm khử duy nhất.
Xác định kim loại E, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Tải tài liệu