Đề khảo sát Hóa học 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh

Với mục đích giúp các em học sinh khối 11 ôn tập lại các kiến thức môn Hóa học 10 mà các em đã được học từ năm học trước, nhằm tạo nền tảng vững chắc trước khi tìm hiểu các kiến thức Hóa học 11 trong năm học 2019 – 2020, vừa qua, trường THPT Thuận Thành số 1, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2019 – 2020 môn Hóa học 11 lần 1 dành cho toàn bộ học sinh lớp 10 lên lớp 11 của nhà trường.

Đề khảo sát Hóa học 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh với toàn bộ các câu hỏi và bài tập thuộc nội dung chương trình Hóa học lớp 10, đề được biên soạn theo dạng trắc nghiệm 40 câu Hóa học, thời gian làm bài thi 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải một số câu vận dụng.

Trích dẫn một số câu trong đề khảo sát Hóa học 11 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Nguyên tố X có phân lớp electron ngoài cùng là 3p4. Nhận định nào sai khi nói về X?
A. Hạt nhân nguyên tử của X có 16 proton.
B. Lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X có 6 electron.
C. X là nguyên tố thuộc chu kì 3.
D. X là nguyên tố thuộc nhóm IVA.
+ Cho a gam hỗn hợp FeS2 và FeCO3 với số mol bằng nhau vào 1 bình kín chứa oxi dư. Áp suất trong bình là P1 atm. Nung nóng bình để phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa bình về nhiệt độ ban đầu, áp suất khí trong bình lúc này là P2 atm. Biết thể tích chất rắn trước và sau phản ứng không đáng kể. Tỉ lệ P1/P2 là?
+ Ứng dụng nào sau đây không phải là của Clo?
A. Khử trùng nước sinh hoạt. B. Sản xuất axit clohidric.
C. Sản xuất các chất tẩy trắng khử trùng. D. Sản xuất dược phẩm.
Tải tài liệu