Đề khảo sát Sinh học 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Tuần này, rất nhiều trường THPT trên cả nước đã bắt đầu cho học sinh đi học trở lại, sau một quãng thời gian nghỉ rất dài do tình hình dịch bệnh. Đây là lúc các em học sinh 12 cần ôn tập lại kiến thức Sinh học để có thể theo kịp chương trình Sinh học 12 học tại trường, cũng như bước vào giai đoạn ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học.

THI247.com sưu tầm và chia sẻ đề khảo sát Sinh học 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, đề thi có đáp án mã đề 101.

Trích dẫn đề khảo sát Sinh học 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc:
+ Một nhà khoa học đang nghiên cứu chức năng của một gen có bản đồ gen như sau: Promoter Exon 1 Intron 1 Exon 2 3’ATX5’. Cô ấy xác định gen này có 5 alen, mỗi gen mang một đột biến khác nhau. Cô ấy muốn chọn 1 alen cho kiểu hình khác với kiểu bình thường nhất, alen cô ấy sẽ chọn là:
A. Alen với codon kết thúc sớm tại exon 2. B. Alen mất 1 bộ ba tại exon 1.
C. Alen thêm 20 bộ ba tại promoter. D. Alen bị mất 2 bộ ba ở intron 1.
+ Hãy chọn phát biểu đúng:
A. Đơn phân cấu trúc của ARN gồm 4 loại nucleotit là A, T, G, X. B. Ở sinh vật nhân chuẩn, axit amin mở đầu cho chuỗi poolipeptit là foocmi metionin.
C. Phân tử mARN và rARN đều có cấu trúc mạch kép. D. Một mã di truyền chỉ có thể mã hóa cho một số axit amin.
+ Điều không đúng về nhiễm sắc thể giới tính ở người là?
A. ngoài các gen qui định giới tính còn có các gen qui định tính trạng thường. B. chỉ có trong tế bào sinh dục. C. tồn tại ở cặp tương đồng XX hoặc không tương đồng hoàn toàn XY. D. số cặp nhiễm sắc thể bằng một.

[ads]


Tải tài liệu