Đề khảo sát Vật lý 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc

Như vậy chúng ta đã đi qua một 1/2 chặng đường của giai đoạn học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, còn khoảng 2 tháng nữa là kỳ thi học kỳ 2 môn Vật lý 10 sẽ diễn ra. Và trong tuần vừa qua, trường THPT Lê Xoay, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Vật lý 10 lần thứ 2 năm học 2018 – 2019, đánh dấu giai đoạn giữa học kỳ 2, nắm rõ chất lượng học tập môn Vật lý của học sinh khối 10, đồng thời cũng là điều kiện để các em tiếp tục trui rèn nâng cao kiến thức môn Vật lý 10.

Mô tả sơ lược về đề thi: Đề khảo sát Vật lý 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc có mã đề 132, đề gồm 05 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, học sinh làm bài thi Vật lý trong 50 phút, THI247.com đã cung cấp sẵn đáp án của đề thi để các em có thể tự tra cứu kết quả sau khi thử sức với đề thi này.

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm các đề thi KSCL Vật lý 10 được chia sẻ trên THI247.com để có sự chuẩn bị tốt cho các kỳ thi giữa học kỳ 2 Vật lý 10, kiểm tra định kỳ Vật lý 10.

Trích dẫn đề khảo sát Vật lý 10 lần 2 năm 2018 – 2019 trường Lê Xoay – Vĩnh Phúc:
+ Câu nào sau đây là đúng?
A. Một vật bất kì chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần.
B. Không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó.
C. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều.
D. Không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động.
+ Chọn câu trả lời sai?
A. Quỹ đạo và vận tốc của một vật có tính tương đối.
B. Vận tốc của cùng một vật trong những hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.
C. Quỹ đạo và vận tốc của một vật không thay đổi trong những hệ quy chiếu khác nhau.
D. Quỹ đạo của một vật trong hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau.
+ Chọn phát biểu đúng?
A. Gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều có phương, chiều và độ lớn không đổi.
B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc lớn thì có gia tốc lớn.
C. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
D. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan