Đề khảo sát Vật lý 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề khảo sát Vật lý 10 lần 2 năm 2020 – 2021 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc.

+ Chọn phát biểu sai. Xét một vật chuyển động với vận tốc không quá lớn.
+ Để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50 N lên độ cao 10 m cần một thực hiện một công là?
+ Biểu thức tính độ lớn hợp của hai lực đồng quy F1 và F2 hợp với nhau góc α là:

[ads]


Tải tài liệu