Đề kiểm tra kiến thức môn Địa lý lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề kiểm tra kiến thức môn Địa lý lần 2 năm 2020 trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trích dẫn đề kiểm tra kiến thức môn Địa lý lần 2 năm 2020 trường ĐHQG Hà Nội:
+ Đặc điểm không đúng với đặc điểm chung của địa hình nước ta là
A. địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, chủ yếu là núi trung bình và núi cao.
B. địa hình nước ta là địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
C. địa hình nước ta chịu tác động mạnh mẽ từ các hoạt động của con người.
D. cấu trúc đa dạng, phức tạp.
+ Ngành chăn nuôi bò sữa ở nước ta thường phân bố ở
A. những nơi có khí hậu mát mẻ, đồng cỏ phát triển và ven các thành phố lớn.
B. những nơi có khí hậu mát mẻ, đồng cỏ phát triển và có nguồn lương thực dồi dào.
C. ven các thành phố lớn và có công nghiệp chế biến sữa phát triển.
D. những nơi có khí hậu mát mẻ, đồng cỏ phát triển.
+ Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết các tỉnh nào sau đây có cả khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế ven biển?
A. Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, An Giang.
B. Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kiên Giang.
C. Quảng Ninh, Hà Tĩnh, An Giang, Kiên Giang.
D. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kiên Giang.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan