Đề KSCL đội tuyển HSG Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Nhằm chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học khối 11 năm học 2018 – 2019 do sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, vừa qua, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi Sinh học 11 năm học 2018 – 2019 của nhà trường, đây có thể coi là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi Sinh học 11 cấp tỉnh sẽ diễn ra trong vài ngày sắp tới. Thông qua kỳ thi này, các em học sinh khối 11 sẽ được ôn tập lại toàn bộ những kiến thức Sinh học 11 đã được bồi dưỡng, rèn luyện trong thời gian vừa qua, nhà trường và giáo viên bộ môn sẽ nắm rõ chất lượng thí sinh để chọn ra những em ưu tú nhất, đại diện cho trường tranh tài ở kỳ thi chọn học sinh giỏi Sinh học 11 tỉnh Vĩnh Phúc sắp tới.

Đề KSCL đội tuyển HSG Sinh học 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc gồm 01 trang được biên soạn theo hình thức tự luận với 10 câu, đề có thang điểm 20, học sinh làm bài thi Sinh học trong 180 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề KSCL đội tuyển HSG Sinh học 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Tương quan tỷ lệ các phitôhoocmôn sau đây có ảnh hưởng như thế nào tới sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh? Auxin/Xitôkinin; Axit Abxixic/Gibêrelin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Axit Abxixic.
+ Trong tế bào nhân thực, ti thể có màng kép trong khi đó bộ máy Gôngi lại có màng đơn. Nếu ti thể mất đi một lớp màng, bộ máy Gôngi có màng kép thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của chúng?
+ Trong tế bào nhân thực, ti thể có màng kép trong khi đó bộ máy Gôngi lại có màng đơn. Nếu ti thể mất đi một lớp màng, bộ máy Gôngi có màng kép thì có thể ảnh hưởng như thế nào đến chức năng của chúng?

[ads]

Tải tài liệu