Đề thi HSG Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

Trong giai đoạn vừa kết thúc học kỳ 1, chuẩn bị bước vào học kỳ 2, trường THPT Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Sinh học 11, với mục đích tuyển chọn được những em học sinh ưu tú môn Sinh học 11, để làm tấm gương học tập cho các em học sinh khác noi theo, các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi Sinh học 11 lần này sẽ được tuyên dương, khen thưởng, và được đưa vào đội tuyển học sinh giỏi Sinh học 11 của trường để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hơn nữa những tiềm năng của các em, tạo điều kiện để các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Sinh học 11 cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

Đề thi HSG Sinh học 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh gồm 02 trang, đề được biên soạn theo hình thức tự luận với 05 câu, thời gian làm bài thi Sinh học là 150 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 26 tháng 01 năm 2019, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HSG Sinh học 11 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh:
+ Tại sao Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng phát triển tất yếu của các quốc gia trên Thế giới? Liên hệ Việt Nam?
+ Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?
+ Trình bày về hiện tượng mùa trên Trái Đất. Vì sao các mùa ở Bắc Bán cầu và Nam Bán cầu luôn trái ngược nhau? Giải thích về đặc điểm thời tiết của từng mùa?

[ads]

Tải tài liệu