Đề thi chọn HSG cấp trường Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi chọn HSG cấp trường Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh gồm 2 trang với 7 bài toán tự luận, thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian phát đề, kỳ thi được diễn ra vào ngày 28/09/2018, đề thi có lời giải chi tiết và thang điểm.

Trích dẫn đề thi chọn HSG cấp trường Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
+ Khi quan sát các ruộng cây bị thiếu các nguyên tố khoáng người ta nhận thấy có hai nguyên tố mà khi cây thiếu một trong hai nguyên tố đều có biểu hiện: lá vàng, vàng lá bắt đầu từ đỉnh lá, sau đó héo và rụng, ra hoa giảm. Đó là hai nguyên tố nào? Nêu cách kiểm tra sự thiếu hụt nguyên tố đó?
+ Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật, cho biết:
(a) Cá ở sông và cá ở biển khi bảo quản lạnh thì loại nào bảo quản được lâu hơn. Vì sao?
(b) Cơ sở khoa học của việc dùng vì sinh vật khuyết dưỡng để kiểm các chất trong thực phẩm?
(c) Vì sao chất kháng sinh penicillin không tiêu diệt được Mycoplasma?
(d) Khi bị nhiễm khuẩn, cơ thể thường phản ứng lại bằng cách làm tăng nhiệt độ cơ thể làm ta bị sốt. Phản ứng như vậy có tác dụng gì?
+ Mối quan hệ của nguyên tố phôtpho đối với cây trồng như thế nào? (Dạng hấp thụ. vai trò, triệu chứng khi thiếu). Vì sao khi bón phân lân cho cây người ta thường đào thành rãnh quanh gốc?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan