Đề thi chọn HSG Sinh học 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi chọn HSG Sinh học 11 năm 2017 – 2018 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh gồm 1 trang với 6 câu hỏi, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 120 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 14 tháng 04 năm 2018 nhằm tuyển chọn các em học sinh giỏi Sinh học 11 của trường để bồi dưỡng, đào tạo thêm, hướng đến các kỳ thi HSG Sinh học ở cấp độ cao hơn như: HSG tỉnh, HSG quốc gia … đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi chọn HSG Sinh học 11 năm 2017 – 2018:
+ Có ý kiến cho rằng: Khi làm tăng độ thoáng của đất có thể dẫn đến làm giảm lượng nitơ trong đất. Hãy cho biết quan điểm của em về ý kiến trên.
+ Những nhóm động vật sau thuộc dạng thần kinh nào: thuỷ tức, giun tròn, côn trùng, cá miệng tròn, hải quì, lưỡng cư, bò sát, thân mềm, thỏ, giun đốt.
+ Tại sao đều không có hiện tượng hô hấp sáng, nhưng thực vật C4 có năng suất cao còn thực vật CAM lại có năng suất thấp?

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan