Đề thi KSCL lần 2 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Như vậy, các em học sinh khối 11 đã trãi qua một nửa khoảng thời gian của học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, đó là một quãng thời gian khá dài, và yêu cầu có một kỳ thi khảo sát chất lượng môn Hóa học đối với học sinh khối 11 là hết sức cần thiết, nhằm kiểm tra lại các kiến thức Hóa học 11 mà các em đã tiếp thu được trong khoảng 2 tháng vừa qua, điểm số trong kỳ thi KSCL Hóa học 11 giữa học kỳ 2 sẽ được tính điểm hệ số 2 như các bài kiểm tra 1 tiết Hóa học 11, có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập môn Hóa học 11 của các em.

Và để hỗ trợ các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Hóa học 11 này, THI247.com giới thiệu đến các em đề thi KSCL lần 2 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, đây là một đề thi khá hay, bám sát yêu cầu đối với học sinh khối 11 hệ THPT, đề có mã 132 với 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài thi KSCL Hóa học 11 là 50 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi KSCL lần 2 Hóa học 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y và 24 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch?
+ Cho các chất sau: etilen, vinylaxetilen, isopren, propin, butan, buta-1,3-đien. Mệnh đề nào dưới đây là đúng khi nhận xét về các chất trên?
A. Có 6 chất làm mất màu dung dịch brom.
B. Có 5 chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.
C. Có 3 chất tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.
D. Có 6 chất tác dụng với H2 (có xúc tác thích hợp và đun nóng).
+ Cho 3,48 gam Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) và KNO3, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 0,56 lít (đktc) khí Y gồm N2 và H2. Khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Giá trị của m là?
Tải tài liệu