Đề KSCL Vật lý 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc PDF đề thi + bảng đáp án đề KSCL Vật lý 11 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh.

+ Hạt tải điện trong chất điện phân là?
+ Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng:
+ Một con lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy 2 π =10. Chu kì dao động của con lắc là:

[ads]