Đề thi KSCL Vật lí 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Để giúp bạn đọc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ 2 (HK2) môn Vật lí 11, THI247.com giới thiệu đến các bạn nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi KSCL Vật lí 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc.

Trích dẫn đề thi KSCL Vật lí 11 lần 2 năm 2019 – 2020 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Có 3 bình đựng dung dịch điện phân lần lượt là: CuSO4(1); ZnSO4(2); AgNO3 (3) được mắc nối tiếp nhau và nối với nguồn điện không đổi tạo thành một mạch kín. Cực dương của các nguồn đều làm bằng kim loại tương ứng với muối. Trong cùng một khoảng thời gian, khối lượng kim loại bám vào cực âm ở mỗi bình có mối quan hệ là?
+ Hai nguồn có suất điện động bằng nhau nhưng các điện trở trong khác nhau. Biết công suất điện lớn nhất mà mỗi nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài lần lượt là P1 max = 30 W và P2 max= 50 W. Công suất điện lớn nhất mà cả hai nguồn đó có thể cung cấp cho mạch ngoài khi chúng mắc nối tiếp là?
+ Một bộ nguồn điện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song; mỗi pin có suất điện động 0,9V và điện trở trong 0,6Ω. Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4có điện trở 205Ω được mắc vào hai cực của bộ nguồn nói trên. Anôt của bình điện phân bằng đồng.Tính khối lượng đồng bám vào catôt của bình trong thời gian 50 phút. Biết Cu có A = 64g/ mol; n = 2, F = 96500 C/mol.

[ads]

Tải tài liệu

Tài liệu liên quan