Đề thi thử THPTQG 2020 môn Địa lý lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Thời điểm giữa học kỳ 1 của năm học là thời điểm nhiều trường chọn để bắt đầu tổ chức các kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý, bởi vì lúc này, các em đã nắm được một phần kiến thức môn Địa lý 12, và việc bắt đầu sớm như vậy sẽ luôn là lợi thế, để các em có được sự chuẩn bị tốt nhất.

THI247.com chia sẻ đến các em đề thi thử THPTQG 2020 môn Địa lý lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử THPTQG 2020 môn Địa lý lần 1 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
+ Ba dải địa hình chạy cùng hướng Tây Bắc – Đông Nam ở Tây Bắc là
A. Các sơn nguyên và cao nguyên, Hoàng Liên Sơn, Phan – xi – păng.
B. Hoàng Liên Sơn, Phan – xi – păng, núi dọc biên giới Việt – Lào.
C. Núi dọc biên giới Việt – Lào, Phan – xi – păng, các sơn nguyên và cao nguyên.
D. Hoàng Liên Sơn, núi dọc biên giới Việt – Lào, các sơn nguyên và cao nguyên.
+ Nguyên nhân làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái là
A. khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi thấp.
B. khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi.
C. mưa theo mùa, xói mòn nhiều, địa hình nhiều đồi núi.
D. địa hình nhiều đồi núi, mưa lớn và tập trung vào một mùa.
+ Cho bảng số liệu: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC Ở ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 2005 – 2016 (Đơn vị: %). (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, Nhà xuất bản thống kê 2017). Nhận xét nào sau đây không đúng về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước ở một số nước ở Đông Nam Á giai đoạn 2005 – 2016?
A. Phi-lip-pin có tốc độ tăng trưởng cao hơn Thái Lan. B. Lào có tốc độ tăng trưởng cao hơn Phi-lip-pin.
C. Xin-ga-po có tốc độ tăng trưởng luôn giảm. D. Thái Lan có tốc độ tăng trưởng không ổn định.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan