Đề KSCL Địa lý 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1

THI247.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh đề KSCL Địa lý 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1, đề nhằm kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 1 môn Địa lý 12, đồng thời giúp các em học sinh lớp 12 làm quen với hình thức thi THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019, đề gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong thời gian 50 phút (không tính thời gian giáo viên phát đề), đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề KSCL Địa lý 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1:
+ Nguyên nhân làm cho địa hình đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích ở nước ta là?
A. trải qua quá trình kiến tạo lâu dài, chịu tác động nhiều của ngoại lực.
B. nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
C. địa hình chịu tác động thường xuyên của con người.
D. được vận động tân kiến tạo làm trẻ lại.
+ Dù các nước Mĩ Latinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm không phải do?
A. chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập, tự chủ.
B. điều kiện tự nhiên khó khăn, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.
C. duy trì xã hội phong kiến trong thời gian dài.
D. các thế lực bảo thủ của Thiên chúa giáo tiếp tục cản trở.
+ Thành tựu của ASEAN có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt chính trị đó là?
A. Hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại hoá.
B. Đời sống nhân dân được cải thiện.
C. Tạo dựng được môi trường hoà bình, ổn định trong khu vực.
D. Nhiều đô thị của một số nước đã tiến kịp trình độ của các nước tiên tiến.