Đề thi thử THPT 2020 môn Sinh học lần 3 trường THPT chuyên Thái Bình

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc đề thi thử THPT 2020 môn Sinh học lần 3 trường THPT chuyên Thái Bình, đây là đề thi có chất lượng tốt, bám sát cấu trúc đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Sinh học, rất hữu ích cho quá trình ôn tập.

Trích dẫn đề thi thử THPT 2020 môn Sinh học lần 3 trường THPT chuyên Thái Bình:
+ Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung vai trò nào sau đây?
A. Làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một chiều hướng nhất định.
B. Làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
C. Cung cấp các alen đột biến cho quá trình tiến hóa.
D. Loại bỏ hoàn toàn alen lặn ra khỏi quần thể.
+ Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể tăng cao.
B. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.
C. Kích thước quần thể thường dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa.
D. Các quần thể cùng loài luôn có kích thước quần thể giống nhau.
+ Khi nói về hoạt động của tim người, phát biểu nào sau đây sai?
A. Động mạch luôn chứa máu giàu O2, tĩnh mạch luôn chứa máu giàu CO2.
B. Huyết áp cao nhất ở động mạch, giảm dần ở mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch.
C. Chu kì hoạt động của tim gồm 3 pha là co tâm nhĩ, co tâm thất và dãn chung.
D. Hệ dẫn truyền tim gồm 4 bộ phận, trong đó chỉ nút xoang nhĩ có khả năng tự động phát nhịp.
Tải tài liệu

Tài liệu liên quan