Đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học trường chuyên Biên Hòa – Hà Nam

THI247.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án đề thi thử THPT QG năm học 2019 – 2020 môn Sinh học trường THPT chuyên Biên Hòa – Hà Nam.

Trích dẫn đề thi thử THPT QG 2020 môn Sinh học trường chuyên Biên Hòa – Hà Nam:
+ Khi nói về công nghệ tế bào thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nuôi cấy mô tế bào thực vật có thể tạo ra các giống cây trồng mới có kiểu gen đồng nhất.
B. Nuôi cấy các hạt phấn tạo ra các giống cây trồng đồng nhất về kiểu gen.
C. Dung hợp hai tế bào trần của hai loài thực vật tạo ra giống mới có kiểu gen thuần chủng.
D. Nuôi cấy mô tế bào thực vật giúp nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm.
+ Khi nói về kích thước quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về nơi ở mà quần thể có thể đạt được.
B. Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa.
C. Nhiều loài động vật bị săn bắt quá mức dễ có nguy cơ tuyệt chủng do có kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu.
D. Kích thước quần thể là số lượng cá thể hoặc khối lượng hoặc năng lượng tích lũy trong các cá thể của quần thể.
+ Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về nguyên tắc và cơ chế trong nhân đôi ADN?
I. Khi ADN nhân đôi, các nuclêôtit tự do của môi trường nội bào liên kết với các nuclêôtit trên mỗi mạch làm khuôn của ADN mẹ theo nguyên tắc bổ sung: A với T và ngược lại, G với X và ngược lại.
II. Mỗi ADN con sinh ra có 1 mạch là của ADN mẹ làm khuôn, còn 1 mạch mới được hình thành.
III. Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi ADN là nguyên tắc giữ lại 1 nửa còn 1 nửa kia thì nhân đôi.
IV. Quá trình tổng hợp mạch mới được kéo dài theo chiều 5’ → 3’.

[ads]